Demo

 

O nama

 

 

Turistička organizacija grada Doboj osnovana je skupštinskom odlukom dana 17.10. 2006. godine.  Cilj osnivanja Turističke organizacije je valorizacija , očuvanje I zaštita turističkih vrijednosti na području grada Doboja.

 

Djelatnosti Turističke organizacije grada Doboj su:

-          Usmjeravanje aktivnosti noilaca turističke ponude na obogaćivanju I odizanju nivoa kvalitata turističkih I turizmu komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na teritoriji grada

-          Organizovanje turističke, informativno-propagandne djelatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma grada

-          Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti ( tradicija, običaji, etnološko blago I dr.) turističkog područja kojem pripada I stvaranje uslova za njeno korišćenje

-          Organizovanje kongresa I drugih oblika poslovnog turizma

-          Promocija i organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okruženja I zaštite  životne sredine na području grada

-          Posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča I usluga smještaja (prvenstveno u privatnom smještaju)

-          Obavljanje drugih poslova I radnji od interesa za promociju i razvoj turizma na području grada, u skladu sa Zakonom, Statutom I zahtjevom osnivača

 

 

Misija

-          Identifikacija turističkih potencijala grada Doboja i rad na njihovom aktiviranju u turističke svrhe

-          Promocija postojećih turističkih resursa na području grada i podrška razvoju novih kapaciteta

-          Kreiranje turističkih proizvoda I rad na poboljšanju turističke ponude grada

 

Vizija

Turistička organizacija grada Doboj ima za cilj da angažovanjem u saradnji sa ostalim subjektima koji se bave  djelatnostima  usko vezanim za turizam, iskoristi komparativne prednosti položaja Doboja i njegove turističke ponude, da unaprijedi kvalitet I kulturu življenja Dobojlija, da estetski oblikuje područje djelovanja i time  stvori imidž grada Doboja kao privlačne kontinentalne destinacije, rado posjećene od strane domaćih i inostranih turista.

 

 

 
 

Posted in Predlažemo

INFORMACIJE

  • Mapa
  • Servisne informacije
  • Dolazak u Doboj

POPULARNO

MULTIMEDIA

  • Galerija
  • Facebook
  • Youtube